Dit helponderwerp licht toe hoe vergrendelde offertes ontgrendeld kunnen worden. Het ontgrendelen van offertes maakt ze zichtbaar voor leden uit de werkgroep. Of offertes direct zichtbaar zijn na indiening of eerst ontgrendeld dienen te worden wordt bepaald door de regelset van een aanvraag.
 
Bekijk het help-onderwerp Wat is een regelset? voor meer informatie over regelsets.

 

Volg onderstaande stappen om offertes te ontgrendelen:
 
  1. Open de aanvraag waarvoor je de offertes wenst te ontgrendelen.
  2. Open het menu 'Beheer'.
  3. Klik rechtsboven op de knop 'Ontgrendel'.
  4. Neem de tekst door, voer je wachtwoord in en klik de knop Bevestig. 

 

De ontgrendeling is nu toegevoegd aan de aanvraag. De instellingen van de regelset van een aanvraag bepaalt hoeveel personen een ontgrendeling toe dienen te voegen voordat de offertes zichtbaar worden. Zie voor het het aantal benodigde ontgrendelingen de toevoeging achter de status 'Offertes Vergrendeld' in het menu Beheer. Indien hier bijvoorbeeld 'Offertes vergrendeld (1/2)' wordt getoond dient er nog 1 extra vergrendeling te worden toegevoegd. Elke gebruiker kan slechts 1 ontgrendeling toevoegen. Een of meerdere andere gebruikers uit de werkgroep dienen bovenstaande stappen 1 tot en met 4 te herhalen.

 

Het kan zijn dat na ontgrendeling de offertes nog niet voor iedereen in de werkgroep zichtbaar zijn. Dit wordt bepaald door de instelling in de regelset 'Geen inzage in offertes tijdens evaluatiefase voor werkgroepleden'. Indien deze instelling actief is zijn de offertes in het menu 'Offertes' tijdens de evaluatiefase afgeschermd voor werkgroepleden die niet het hoogste autorisatie hebben in de werkgroep (bijv. project manager).