Een regelset is een set van instellingen van toepassing op een aanvraag. Aan elke aanvraag wordt een regelset gekoppeld. Welke regelset er aan een aanvraag gekoppeld is is zichtbaar in het menu 'Beheer' van de aanvraag. De regelset van een aanvraag bepaalt onder andere de minimale inschrijvingtermijn en of de offertes direct na indiening zichtbaar zijn voor inkopers. Zie onderstaand het totale overzicht van de instellingen die onderdeel zijn van een regelset.

 

Publicatie

Extra toestemming voor publicatie nodig: publicatie van de aanvraag vereist goedkeuring van bijvoorbeeld een jurist.

 

Termijnen

Minimale inschrijvingstermijn: minimum aantal dagen tussen de publicatiedatum en de sluitingsdatum van een aanvraag. Indien niet voldaan is aan deze minimale termijn is het niet mogelijk de aanvraag te publiceren (getal tussen 0 en 100).

Sta verlenging van inschrijvingstermijn toe: na publicatie mag de sluitingsdatum worden verlaat ten opzichte van de initiële sluitingsdatum van de aanvraag (ja/nee).

Sta verkorting van inschrijvingstermijn toe: na publicatie mag de sluitingsdatum worden vervroegd ten opzichte van de initiële sluitingsdatum van de aanvraag (ja/nee).

Sta afwijkende sluitingstermijnen op deelnemersniveau toe: per aanbieder kan een afwijkende sluitingsdatum ingevoerd worden (ja/nee).

 

Wijzigingen

Sta wijzigen in aanvraag toe: na publicatie van de aanvraag is het mogelijk wijzigingen in de bestaande objecten van een vragenlijst aan te brengen (bijv. vraag aanpassen of verwijderen) en de regels van een prijzenblad aan te passen (ja/nee).

Sta toevoegingen in aanvraag toe: na publicatie van de aanvraag is het mogelijk nieuwe objecten toe te voegen aan een vragenlijst (bijv. nieuwe vraag) en de kolommen van een prijzenblad aan te passen (ja/nee)

Sta wijzigen van regelset toe: na publicatie van de aanvraag mag de van kracht zijnde regelset aangepast worden (ja/nee)

 

Ontsluiting

Maak offertes direkt toegankelijk na indiening: na indiening van offertes zijn deze direct zichtbaar voor de inkopende organistie (ja/nee).

Geen inzage in offertes tijdens evaluatiefase voor werkgroepleden: offertes zijn, gedurende de evaluatiefase, niet zichtbaar voor werkgroepleden met een andere rol dan Uitvoerend gebruiker/Projectmanager (ja/nee).

Aantal authorisaties voor ontsluiten offertes: aantal gebruikers uit de werkgroep wat zijn of haar wachtwoord dient in te geven om de offertes toegankelijk te maken (getal tussen 0 en 10).

 

Het toevoegen en beheren van regelsets vindt plaats door de beheerder.