Er zijn twee manieren om in een contactvenster een of meerdere contacten te selecteren. Afhankelijk van de functie waarbinnen het selecteren van contacten plaatsvindt (bijvoorbeeld bij selecteren van werkgroepleden, selecteren van uit te nodigen aanbieders of selecteren van geadresseerden voor bericht) zijn een of meer van onderstaande opties beschikbaar.


Via zoeken/groepen

Via e-mail

Via zoeken/groepen

  1. Klik op een van de contactgroepen om de contactgroep en de contacten binnen de betreffende groep te tonen in de contactlijst.
  2. Klik de naam van een of meerdere toe te voegen contacten of klik 'Selecteer alles' om alle contacten binnen de groep als individuele contacten toe te voegen of klik de naam van de contactgroep aan om de contactgroep in zijn geheel te selecteren.
  3. Klik Voeg toe.

 

Zoeken

Bij het selecteren van contacten via contactgroepen kan gebruik gemaakt worden van de zoekfunctie.

  1. Voer de zoektekst in.
  2. Klik Enter.
  3. Klik de naam van het gevonden contact.
  4. Klik Voeg toe.

Via e-mail

  1. Klik op het tabblad Via e-mail.
  2. Voer het e-mail adres van het toe te voegen contact in.
  3. Klik Voeg toe (onderste knop).

 

Het is mogelijk dat het toevoegen van nieuwe contacten via het invoeren van een e-mail adres (optie 3) is afgeschermd. Indien dit het geval is kunt u slechts bestaande contacten selecteren via de aanwezige contactgroepen.