Toepassing - Alle modules


Op meerdere plekken in de applicatie is het mogelijk om opmaak mee te geven aan tekst. Deze opmaakmogelijkheden zijn gebaseerd op het tekst formateer syntax Markdown. De volgende mogelijkheden worden geboden:


Koppen

Paragrafen

Tekst benadrukken

Lijsten

Link naar webadres

Link naar mailadres

Afbeeldingen


Koppen

Er kunnen op twee niveau's koppen gemaakt worden. Dit kan door de naam van de kop te onderstrepen met meerdere = of - tekens.

 

 Invoer

 Resultaat

 Kop eerste niveau

 ================

 Kop eerste niveau

 Kop tweede niveau

 ----------------------------

 Kop tweede niveau

 


 

Paragrafen

Tekst kan op de normale manier worden ingevoerd in het tekstvenster. Om een paragraaf te beëindigen, klik twee keer op de entertoets. Op deze manier wordt er een lege regel zichtbaar tussen twee paragrafen.

 


Tekst benadrukken

Tekst kan op drie manieren benadrukt worden: cursiefvet en vet en cursief. Dat kan door de tekst die benadrukt moet worden tussen ‘asterisks’ te zetten.

 

 Invoer

 Resultaat

 *cursief*

 cursief

 **vet**

 vet

 ***vet cursief***

 vet cursief

~~doorgehaald~~doorgehaald

 

Op deze manier kan een enkel woord benadrukt worden, een woordenreeks of een deel van een woord.

 

 Invoer

 Resultaat

 een *enkel* woord

 een enkel woord

 ***een woordenreeks***

 een woordenreeks

 on**deel**baar

 ondeelbaar

 


Lijsten

 

Opsommingslijst

Een opsommingslijst wordt gemaakt door elke regel van de opsomming te laten beginnen met een asterisk of een ‘-’ en een spatie voor de inhoud van dat punt.

 

 Invoer

 Resultaat

 * eerste punt

  • eerste punt

 * tweede punt

  • tweede punt

 * derde punt

  • derde punt

 

Let erop dat er een spatie staat tussen de * of - en het eerste woord.

 

Genummerde lijsten

Op dezelfde manier kunnen genummerde lijsten gemaakt worden. Door elke lijn te laten beginnen met een nummer en punt, gevolgd door een spatie en dan de bijhorende tekst.

 

 Invoer

 Resultaat

 1. eerste punt

  1. eerste punt

 2. tweede punt

  1. tweede punt

 3. derde punt

  1. derde punt

 

Let erop dat er een spatie staat tussen de . en het eerste woord.

 


Link naar webadres

Om van een gelinkte tekst de URL te tonen, plaats dan het label tussen blokhaken en de URL tussen ().

 

 Invoer

 Resultaat

 [Deze tekst wordt in zijn geheel een 

 link](http://www.negometrix.com)

 Deze tekst wordt

 in zijn geheel een link

 

 

 

 

 


Link naar mailadres

Om een e-mailadres te tonen als link dient deze te worden geplaatst tussen <>.

 

 Invoer

 Resultaat

 <info@negometrix.com>

info@negometrix.com

 

 

 

 

 


 

Afbeeldingen

Om een afbeelding te tonen dient een link te worden opgenomen naar de URL van deze afbeelding. de afbeelding dient dus op internet beschikbaar te zijn.

De syntax hiervoor is als volgt:

 

![alt-text] (URL//to/image/image.jpg)